Tìm kiếm
Xem thêm +
Liên hệ ngay
 • : 2.8 tỷ
 • : 600 m2
 • :NE9, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương
11/15/2017
Liên hệ ngay
 • : 1.2 tỷ
 • : 500 m2
 • :NE9, Ấp 2, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
9/19/2017
Liên hệ ngay
 • : 1.3 tỷ
 • : 300 m2
 • :Đường NI10, Xã Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương
5/2/2017
Liên hệ ngay
 • : 1 tỷ 800 triệu (bao giấy tờ)
 • : 6575 m2
 • :Đường NE9, Khu Đô Thị Và Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương
5/1/2017
Liên hệ ngay
 • : 1 tỷ 800 triệu (bao giấy tờ)
 • : 3620 m2
 • :Đường NE9, Khu Đô Thị Và Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương
5/1/2017
Liên hệ ngay
 • : 1 tỷ 800 triệu (bao giấy tờ)
 • : 500 m2
 • :Đường NE8, Khu Đô Thị Và Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương
5/1/2017
Liên hệ ngay
 • : 28 tỷ (bao sang tên)
 • : 23 m2
 • :Đường NE8, Khu Đô Thị Và Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương
5/1/2017
Liên hệ ngay
 • : 5 tỷ (bao sang tên)
 • : 5000 m2
 • :Đường NE8, Khu Đô Thị Và Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương
5/1/2017
Liên hệ ngay
 • : 28 tỷ (bao sang tên)
 • : 12000 m2
 • :Đường NE8, Khu Đô Thị Và Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương
5/1/2017
Liên hệ ngay
 • : 28 tỷ (bao sang tên)
 • : 1400 m2
 • :Đường NE8, Khu Đô Thị Và Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương
5/1/2017
Xem thêm +